Dlaczego liberalizm jest nie do pogodzenia z relatywizmem? Prawda leży na powierzchni.

Read more