09.09.2018 r. Tylko życie w Bogu ma sens. Kiedy, natomiast, sami dla siebie próbujemy być bogami, skazani jesteśmy na bezsensowny żywot i zapomnienie.

Read more