Return to blog
O geopolityce

Czy w istocie geopolityka jest geopolityką? A może tak naprawdę chodzi o coś innego?

Read more
O sprzymierzaniu się ze złym

13.11.2022 r. Czy chrześcijanom można popierać tych polityków, którzy - choć w większości nie są chrześcijańscy, ale jednak w części głoszą przywiązanie do chrześcijańskich wartości?

Read more
O oglądaniu złych filmów

31.10.2022 r. Czy chrześcijanin może oglądać współczesną produkcję filmową bez obaw o własny rozwój duchowy? Jak oglądanie złych filmów wpływa na kwestię zbawienia?

Read more
Moralność sacrum i profanum

30.11.2019 r. Aktualnie w naszym środowisku kulturowym istnieje ogromny obszar działalności człowieka, absolutnie wyłączony spod chrześcijańskiej moralności. Dotyczy to całego obszaru polityczno-gospodarczego, opartego o zasady utylitaryzmu.

Read more