Życzenie na rok 2023

Świat wchodzi w ten Nowy, 2023 rok, w stanie dalekim od ideału. Wojna, kryzys gospodarczy i energetyczny, klęski żywiołowe… Brak wzajemnego zaufania, nieprzewidywalność i zmienność – oto podstawowe cechy trwającego zamętu. W takiej atmosferze nie trudno się przestraszyć. Chcę jednak byśmy w Nowym Roku pamiętali szczególnie o dwóch sprawach.

Pierwsza: miejmy odwagę, gdyż Bóg już zwyciężył świat (vide J 16,33). Nasza odwaga w obliczu przeciwności losu nie bierze się z faktu, że Bóg teraz zwycięża świat, ani z tego, że On dokona tego w przyszłości. Nasza odwaga wynika z tego, że Bóg już to zwycięstwo odniósł. A tym samym, co by nas nie spotkało w Nowym Roku, - pamiętajmy, że o ile jesteśmy z Bogiem, to już jesteśmy w obozie zwycięskim.

Druga sprawa: nikt nie jest w stanie wyrwać nas z ręki Boga (vide J 10,28). Dopóki sami się od Niego nie odwrócimy, dopóki sami nie zdecydujemy się na życie w grzechu śmiertelnym kosztem relacji z Bogiem, to nikt nie dysponuje taką siłą we Wszechświecie, by nas od Boga oddzielić.

Wierzę, że gdy będziemy pamiętać o tych dwóch sprawach, żaden lęk nie weźmie nad nami górę, a trwoga i strach przestaną zatruwać nasze dusze. I właśnie tego nam wszystkim w tym roku życzę.

Szalom! :)


Powrót do bloga