Duch pobożności w piątek

Dziś rozważanie z Zach 12,10, w którym Autor Natchniony pisze, że: "[W owym dniu] (10) Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym."

I ciekawe, że takie właśnie proroctwo napisane na 500 lat przed Chrystusem czytam w kolejnym rozdziale Biblii w piątek. Chyba nie ma co więcej w tym kontekście komentować. Modlę się o Ducha pobożności dla nas wszystkich na cały dzień.