Czy emocje są złe? Z pewnością nie. Ale z pewnością też kierowanie się emocjami nie prowadzi ku dobru.

Read more