Relatywizm versus liberalizm

Współczesny, przesiąknięty relatywizmem liberał, przywykł bazować na dwóch tezach:

1.     Każdy ma swoją prawdę.

2.     Wolność jednego kończy się tam, gdzie naruszana jest wolność drugiego.

Na pierwszy rzut oka hasła brzmią fantastycznie. Problem tylko w tym, że one wzajemnie się wykluczają. Jeśli każdy ma swoją prawdę, to prawda pochodzi z wewnątrz każdego człowieka. Jeśli natomiast wolność jednego ograniczona jest wolnością drugiego, to jest to prawda obiektywna, istniejąca zewnątrz każdego człowieka i niezależnie od każdego z ludzi. Tym samym albo to człowiek jest twórcą prawdy, albo prawda jest niezależna od człowieka. Nie da się więc równocześnie twierdzić i jedno, i drugie. Nie da się równocześnie być i liberałem, i relatywistą.


Powrót do bloga