Return to blog
O magicznym myśleniu ateistów

Dlaczego materialistyczny ateizm nie ma racji? Bo jest oszukańczą ideologią, które nie wyjaśnia najważniejszych przymiotów człowieka. Zapraszam do lektury.

Read more
Największe kłamstwo szatana

17.04.2022 r. W tym zapisie rozpatruję największe kłamstwo szatana, po raz pierwszy przedstawione w Księdze Rodzaju, ale w które również dziś wierzy bardzo dużo ludzi. Zapraszam.

Read more
O wojnie informacyjnej

14.03.2022 r. Czy rzeczywiście Ukraina opracowywała broń biologiczną masowego rażenia? Jak rozróżnić Prawdę od kłamstwa w tym zakresie?

Read more
Znaczenie Słowa

06.03.2022 r. Czy jeśli coś mówimy - możemy to robić w sposób nieodpowiedzialny? Czy nawet jeśli nieświadomie powtarzamy kłamstwo - to nic nam już nie grozi? Przecież to "tylko słowa"...

Read more
Prawda w zdaniu prywatnym

24.01.2022 r. Czy można skłamać potrójnie w tym samym twierdzeniu? Otóż można - wystarczy do pojęcia prawdy dodać prawo do prywatności.

Read more
Transcendentalia

27.11.2021 r. Stosunek istnienia (bytu) do Boga najlepiej rozwinął św. Tomasz z Akwinu. Warto sobie rozważać tę naukę i do niej wracać. Co sądzicie o takich skróconych definicjach Dobra, Prawdy i Piękna?

Read more