Return to blog
Bojaźń Boża a zbawienie

Dlaczego to bojaźń Boża rozstrzyga o zbawieniu? Bo jest ona warunkiem koniecznym do słuchania. A wiara rodzi się ze słuchania. Bez bojaźni Bożej wiara jest niemożliwa.

Read more
Wszechświat duchowy

14.01.2019 r. Jak naprawdę wygląda Życie we Wszechświecie duchowym? Jakie w nim rządzą prawa? Nie da się tego Wszechświata łatwo zobaczyć. Można jednak spróbować sobie go wyobrazić, wykorzystując już znane nam tajemnice stworzenia...

Read more
O sądzie ostatecznym

30.12.2018 r. Od czego naprawdę zależy nasze zbawienie? Za co będziemy osądzeni? Czy nasze uczynki są ważne, czy raczej tylko odzwierciedlają znacznie ważniejszą rzeczywistość? Kluczem do odpowiedzi są wiara, nadzieja i miłość. Zapraszam.

Read more