Return to blog
Refleksja o spowiedzi

Proroctwo Zachariasza o spowiedzi jest o tyle ważne, że pokazuje niemożliwe do ugaszenia pragnienie serca do pojednania z Bogiem. Które to pragnienie może zaspokoić jedynie Jezus Chrystus.

Read more
Prawda w zdaniu prywatnym

24.01.2022 r. Czy można skłamać potrójnie w tym samym twierdzeniu? Otóż można - wystarczy do pojęcia prawdy dodać prawo do prywatności.

Read more
Paradoksy liberalnej lewicy

04.09.2021 r. Ideologie lewicowe zawierają wewnętrzną sprzeczność. Główna z nich polega na tym, że same tworzą problemy, które następnie usiłują rozwiązywać.

Read more
O aborcji eugenicznej

15.03.2021 r. Czy jeśli konsekwencja mojego wolnego wyboru mi nie odpowiada, mogę się wymigać od tego wyboru? Gdyby tak było, nie byłoby wolności, bo skoro konsekwencje wyboru nie mają znaczenia, to i sam wybór go nie ma.

Read more
Wolność ku dobru

14.02.2021 r. Co stoi na przeszkodzie w byciu wolnym? Myślę, że jest to wątła wiara, wynikająca z braku zaufania do Boga. Bo w czasach ostatecznych będzie sporo ludzi, co "zachowają pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą."... (2 Tym 3:5).

Read more