Return to blog
O geopolityce

Czy w istocie geopolityka jest geopolityką? A może tak naprawdę chodzi o coś innego?

Read more
O inwalidztwie duchowym

Czym jest niepełnosprawność w świecie duchowym? Jaki to ma związek z klasyczną definicją zła św. Tomasza z Akwinu? Zapraszam do krótkiej refleksji.

Read more
O oglądaniu złych filmów

31.10.2022 r. Czy chrześcijanin może oglądać współczesną produkcję filmową bez obaw o własny rozwój duchowy? Jak oglądanie złych filmów wpływa na kwestię zbawienia?

Read more
Transcendentalia

27.11.2021 r. Stosunek istnienia (bytu) do Boga najlepiej rozwinął św. Tomasz z Akwinu. Warto sobie rozważać tę naukę i do niej wracać. Co sądzicie o takich skróconych definicjach Dobra, Prawdy i Piękna?

Read more
Moralność sacrum i profanum

30.11.2019 r. Aktualnie w naszym środowisku kulturowym istnieje ogromny obszar działalności człowieka, absolutnie wyłączony spod chrześcijańskiej moralności. Dotyczy to całego obszaru polityczno-gospodarczego, opartego o zasady utylitaryzmu.

Read more